Obchodní podmínky

 

1. Základní pravidla nákupu

Veškeré odeslané objednávky, objednávky odeslané tlačítkem „Potvrzení objednávky“ jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem při registraci. Doručením tohoto e-mailu dochází k uzavření kupní smlouvy. Zákazník je o stavu své objednávky průběžně informován pomocí elektronické pošty.

 

2. Výběr zboží

Výběr zboží provedete v okně Katalog, kde je zobrazen seznam kategorií zboží. Zboží do Košíku je možno přidávat kliknutím na tlačítko „Do košíku“ v seznamu zboží nebo také na ikonu „Do košíku“ až na stránce daného zboží.

 

3. Cena zboží

Cena zboží a způsobu dopravy je uvedena s DPH. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen (nikoliv na objednávce) bez předchozího upozornění.

 

4. Objednávka a Registrace

Pro úspěšné odeslání objednávky je nutná registrace. Registrovat se můžete předem – na stránce Registrace. Údaje nutné k registraci jsou: jméno a příjmení, adresa, email, telefon a heslo. Po úspěšném vyplnění a odeslání formuláře budete zaregistrováni a bude vám automaticky zřízen uživatelský účet. O úspěšné registraci budete vyrozuměni emailem. Současně o stavu svých objednávek budete informováni pomocí elektronické pošty. Jestliže máte vybrané zboží v Košíku můžete přistoupit k Objednání, kam se dostanete pomocí odkazu „Zobrazit“ umístěného vedle informace o vašem nákupním košíku. Když si zvolíte metodu dodání a platby, systém Vám nabídne potvrzení objednávky s přehledem objednaného zboží a přehledu cen a poplatků. Objednávka nabývá účinnosti až když kliknete na tlačítko „Potvrzení objednávky“. Takto odeslaná objednávka je potvrzena emailem, ve kterém je kromě přehledu nákupu i číslo objednávky. V případě, že neobdržíte po potvrzení/odeslání objednávky potvrzující email do několika minut, Vaše objednávka nebyla správně odeslána a nemůže být realizována.

 

5. Možnosti platby a dodání

 

DPD - balík s dobírkou

Objednávky se zpracovávají každý pracovní den do 13:00 a jsou doručovány prostřednictvím společnosti DPD CZ s.r.o. následující pracovní den po celé České Republice. Objednávky přijaté později a ve večerních hodinách se realizují následující pracovní den.

V případě objednávky nad 2000,- Kč je dodání zdarma.

Pokud je objednávka nižší je cena poštovného 99,- Kč.

 

DPD - balík, bankovní převod

Objednávky jsou expedovány po připsání částky na účet, o čemž je zákazník informován e-mailem.

V případě objednávky nad 2000,- Kč je dodání zdarma.

Pokud je objednávka nižší je cena 79,-.

číslo účtu 238739999/0300, ČSOB 

 

DPD výhody

• doručení do druhého pracovního dne

• oznámení o doručení zásilky SMS nebo e-mailem den předem

• interaktivní SMS nebo e-mail s 3hodinovým upřesněním času doručení v den doručení

• možnost změnit den doručení odpovědí na SMS nebo e-mail

• večerní doručení v Praze, Brně a Ostravě od 17 do 20 hodin / příplatek 170,- /

• v případě neúspěšného doručení zanechá kurýr na místě Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení (tato informace bude také zaslána emailem)

• prostřednictvím www.chcisvujbalik.cz lze potom změnit termín nebo adresu následujícího doručení

Bankovní převod, faktura

Možnost platby bankovním převodem na náš účet. Objednávky jsou expedovány po připsání částky na účet, o čemž je zákazník informován e-mailem. Stálým odběratelům nabízíme možnost platby na fakturu nejdříve po třetí realizované objednávce.

 

Heureka Point

Možnost osobního odběru na pobočkách HeurekaPoint /provozovatel ulozenka.cz/, přičemž při objednávce vyberete pobočku na které si zboží chcete vyzvednout.

zásilky do 30kg s dobírkou 45,- bez dobírky 29,- objednávka nad 2000 zdarma

seznam výdejních míst http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky

 

Zásilkovna

Po domluvě je možno zboží vyzvedávat prostřednictvím zásilkovny, možno zasílat pouzebalíky do 5kg. Cena bez dobírky 45,-, s dobírkou 65,-. Výdejní místa naleznete 

http://www.zasilkovna.cz/seznam-vydejnich-mist/

 

U OBJEDNÁVEK S DORUČENÍM PŘES ZÁSILKOVNY A ULOŽENKY JE EXPEDICE NA JEDNOTLIVÉ POBOČKY REALIZOVÁNA 1-2X DO TÝDNE V ZÁVISLOSTI NA POČTU OBJEDNÁVEK.

 

Poštovné Slovensko

Slovenská pošta, balík s dobírkou

0,1kg  - 4,99 kg - 139,-

5kg - 9,99 kg  - 159,-

10kg - 14,99 kg - 199,-

 

Slovenská pošta, platba převodem

2kg - 4,99 kg - 119,-

5kg - 9,99 kg - 149,-

10kg  - 9,99 kg - 179,-

 

Číslo účtu pro bankovní převod - 2400304133/8330, FIO Banka 

Poštovné zdarma při objednávkách nad 4.000,-.

 

6. Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Jiří Balada provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Jiří Balada, se sídlem Chotělice 59, 503 53 Smidary, IČO 13160443, (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Korunní 87, 130 00 Praha, info@kavakav.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem služby, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány veřejné moci či jiné příslušné úřady a osoby, a to v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

7. Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese info@kavakav.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající neodpovídá za žádné škody způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním. Poskytnutá záruka se nevztahuje ani na žádné vady zboží vzniklé v důsledku neodborné či nesprávné manipulace, montáže nebo používání.

V případě odeslání reklamovaného zboží zpět prodejci, je nutno zaslat na adresu: Jiří Balada, Rubešova 4, 120 00  Praha 2.

Zajištujeme záruční opravy všech typů automatických kávovarů značky DeLonghi a Jura. Podmínky vyřízení záruční opravy se řídí platnými zákony. 

 

8. Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky je možné pouze v těchto výjimečných případech:

• Zboží není na skladě

• Neproběhla platba za zboží

• Jedná se o falešnou objednávku

• Zákazník je vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.

• Ke zrušení objednávky z důvodu „zboží není na skladě“ dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází komunikace mezi kompetentním osobou a zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativní řešení.

 

9. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

• na dodávku novin, periodik a časopisů

• na smlouvy spočívající ve hře nebo loterii Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

• zboží nesmí nést známky použití - Zboží si však můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému používaní. U zboží které bylo používáno, bude účtován poplatek, který činí 10% z celkové částky zakoupeného výrobku.

• musí být nepoškozené

• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi

• zboží musí být doručeno na adresu sídla nebo kanceláře provozovatele. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem). Odstoupení od smlouvy musí obsahovat

• Identifikaci spotřebitele včetně uvedení aktuální plné adresy

• Text: "Požaduji vrácení uhrazené částky za přiložené zboží na adresu ... (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)."

• Datum a podpis V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

DOPRAVA NAD 2.000,- ZDARMA

Dopravné pomocí DPD - 79,- 

DPD s dobírkou - 99,-

Uloženka - od 33,-

Zásilkovna - od 45,-

 

 

 

 

 

Přihlášení


Zákaznický servis

737 105 155